O SYSTEMACH DYKTOWANIA

Zestaw narzędzi dla dyktowania

Najprościej ujmując system dyktowania to szereg urządzeń oraz aplikacji, umożliwiających zautomatyzowaną wymianę informacji głosowych oraz tekstowych pomiędzy użytkownikami. To nowoczesny sposób na organizację pracy w firmie, szpitalu czy instytucji. Dzięki tym rozwiązaniom, pracownicy są bardziej efektywni, a ich zadania wykonywane są szybciej. Ta wydajność przeliczalna jest na realne złotówki, które stanowią oszczędności, a także zadowolenie pracowników, administratorów sieci, integratorów itp.

Prosta zasada działania systemu dyktowania

systemy dyktowania - tryb stacjonarny

Nie ma dwóch takich samych systemów dyktowania. Każdy projekt to inne rozwiązanie dopasowane do ilości użytkowników, infrastruktury sieciowej, potrzeb oraz budżetu. Czasami to aż kilkaset urządzeń i użytkowników, a czasami prosta dwu-stanowiskowa instalacja. Dlatego warto przyjżeć się bliżej wszystkim komponentom.

 Wśród nich znajdziemy:

 Hardware:

  • dyktafony stacjonarne
  • dyktafony mobilne
  • sterowniki nożne oraz ręczne
  • stacje dokujące
  • mikrofony
  • akcesoria

 Software:

  • do zarządzania nagraniami
  • aplikacje na smartfony i tablety
  • do rozpoznawania mowy
  • do administrowania systemem w środowisku sieciowym


W epoce papieru i długopisu…notatnik

Osoba sporządzająca nagranie…mówiła, a osoba sporządzająca dokument… słuchała, zapamiętywała i notowała.


W epoce dyktafonów kasetowych…kaseta

Nagranie rejestrowano na dyktafonie, a kasetę z nagraniem przekazywano osobie odpowiedzialnej za sporządzenie dokumentu, następnie przepisywano dokument ręcznie lub przy pomocy komputera.

kalendarzDzisiaj… 

Nagrywanie——-> automatyczna transkrypcja——-> weryfikacja——-> dokument